Jesteś tutaj: Strona główna  › Firma  › Jakość

JAKOŚĆ

Dla osób, które w swojej codziennej działalności zajmują się „językiem” szczególnie ważne jest nadążanie za zmianami, które pojawiają się w jego obrębie. Nie ma bowiem bardziej dynamicznie zmieniającego się tworzywa. Nasza praca to zatem ciągła aktualizacja własnej wiedzy i umiejętności.
 
Nasz sukces to jakość. Jakość, która jest wypadkową sprawnych procesów, które z kolei są rezultatem wdrożenia ściśle określonych norm:
  • PN-EN 15038
  • ISO 9001:2008
  • Total Service Management zgodny z zasadami określonymi przez Kaizen Institute
  • PDCA

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług. Norma pomaga zrozumieć i spełnić wymagania odbiorcy, wymaga także podejścia procesowego, które ciągle powinno być doskonalone. Norma wymaga zaangażowania całego zespołu w budowanie systemu zarządzania jakością.

Norma definiowana jest przez określenie ośmiu głównych zasad jakości:
 
1. Zorientowanie na klienta
2. Przywództwo
3. Zaangażowanie ludzi
4. Podejście procesowe
5. Podejście systemowe do zarządzania
6. Ciągłe doskonalenie
7. Logika i analiza jao droga do podejmowania decyzji
8. Wzajemne korzystne relacji z dostawcami
 
Norma PN-EN 15038
 
To pierwsza norma jakościowa odnosząca się wyłącznie do branży tłumaczeniowej. Określa wymagania dotyczące świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych. Dotyczy to nie tylko samego procesu tłumaczenia lecz także innych aspektów, jak zapewnienie wysokiej jakości poprzez weryfikację drugiego tłumacza, redakcja, standaryzacja i automatyzacja procesów zarządzania bazami terminologicznymi, systemy IT i narzędzia CAT, archiwizacjadanych i zarządzanie projektami.

Polska wersja Normy została opracowana przez Polski Komitet Normalizacyjne we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Biur Tłumaczeń i opublikowana 9 października 2006 r.

Norma określa wymogi świadczenia usług tłumaczeniowych. Wyznacza i ujednolica standardy procedur dotyczących wykonywania i weryfikacji tłumaczeń, rekrutacji i kompetencji tłumaczy, a także relacji z klientem i świadczenia usług dodatkowych.